Ryszard Warsinski, polsk-norsk maler, grafiker og tegner; utdannet ved Kunstakademiet i Warszawa 1958–64, deretter bosatt i Norge. Hans malerier i et surrealistisk preget, assosiasjonsrikt figurativt formspråk, rommer ofte ganske frastøtende elementer, som løsrevne lemmer, innvoller osv. Av hans presist utførte bilder eier Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo bl.a. Profet (1973).