Ragnhild Langmyr, norsk maler. Elev av Axel Revold, studier i Paris. Hun har særlig malt figurkomposisjoner med forkjærlighet for akvarellens og gouachens bleke toner, men har også dyrket en geometrisk abstraksjon. Representert i Nasjonalgalleriet i Oslo.