Gerdi Jacobs, født i Riga, norsk maler og grafiker, bosatt i Norge fra 1932. Hennes arbeider er ofte myldrende figurrike, som Nasjonalmuseets/Nasjonalgalleriets Teltby (1964) med en drømmeaktig omforming av virkeligheten.