Waldemar Sefsland Dahl, født i Fredrikstad, norsk maler og billedhugger. Han ble utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, har blant annet utført dekorasjoner i Fredrikstad rådhus og treskulpturer til Vestre Fredrikstad kirke. Nasjonalgalleriet i Oslo eier hans portrett av Jacob Sande.