Ragnhild Elise Thrane, født i Lillehammer, norsk maler, elev av Christian Krohg i Oslo og Marcel Gromaire i Paris. Hennes etter hvert strengt abstraherte bilder har vel avveid fargeplan og en grov, murpuss-lignende struktur. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier Lys i mørke (1956).