Maria Vigeland, født i Oslo, norsk maler, datter av E. Vigeland; har dekorert gravkapeller i Oslo, et krematorium i Drammen og utført glassmalerier bl.a. i Lovisenberg kirke i Oslo (1946).