Solveig Wiik, født i Sortland, norsk maler; utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens Kunstakademi og Scuola del Mosaico i Ravenna. Viktige impulser mottok hun fra Carl Högberg, Per Krohg, Jean Heiberg og Axel Revold, samt fra reiser i inn- og utland. I hennes landskapskunst spiller motiver fra Nordland en vesentlig rolle. Hun utførte et monumentalt mosaikkarbeid til Statens Landbrukstekniske Institutt, Sortland (1969) og er bl.a. representert i Oslo kommunes kunstsamlinger og Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø.