Finn Nielssen, født i Kristiansand, norsk maler, elev av Johs. Itten i Berlin 1928–29 og av Georg Jacobsen. Reiser i Mexico 1935 og 1948. Foruten motiver derfra malte han fortrinnsvis sørlandske strandbilder i en lys, sommerlig mild koloritt. Større dekorative, konstruktivt betonte arbeider, bl.a. Oslofjord (1949). Han fullførte 1961 en mosaikk i Drammens Krematorium. Utgav en bok om Henrik Sørensen (1950). Som kunstkritiker tok han etter den annen verdenskrig avstand fra visse eksperimentelle retninger.