Kampfly er militære fly utrustet med våpen. Betegnelsen kampfly blir i dag vanligvis brukt om multirolle jagerfly, som er jagerfly konstruert for flere roller inklusive angrep mot bakkemål med avanserte våpen som laserstyrte bomber og styrte missiler. Opprinnelig ble kampfly brukt om alle typer militære væpnede fly. Eventuelt ble det skilt mellom kampfly og bombefly, hvor kampfly ble brukt om væpnede fly som forskjellige typer jagerfly, angrepsfly og torpedofly. Hele artikkelen

Ny artikkel