Allværsjager, tidligere brukt betegnelse om luftforsvarsfly eller avskjæringsjager utstyrt med radar og andre spesialinstrumenter som gjør det mulig å navigere og angripe fiendtlig fly i mørke og dårlig vær. Disse var vanligvis utstyrt med to seter, mange ombygde enseters jagerfly, med plass til en radaroperatør. Gjort overflødige av bedre og mer integrert radarteknologi.