Mosquito, britisk tomotors jagerbombefly av trekonstruksjon. Bygd av De Havilland Aircraft Co., Ltd. i et antall av 7781. Fløy første gang 1940; første fly levert RAF 1941. Mosquitofly bombet Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse i Oslo desember 1944; en norsk Mosquitoskvadron med base i Skottland opererte mot skipsfarten langs norskekysten. Brukt av luftforsvaret (antall 19) i tidsrommet 1945–52. Vingespenn 16,5 m, lengde 12,6 m, største hastighet 684 km/h.