Sveits’ geografi

Sveits er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa som grenser mot Frankrike i vest, Tyskland i nord, Liechtenstein og Østerrike i øst og Italia i sør.Sveits består av 26 delstater, kalt kantoner. Landet er lite, men svært sammensatt hva gjelder naturgrunnlag, språk og kultur. Det har likevel en sterk nasjonal enhet, og en høyt utviklet økonomi. Folkemengden passerte åtte millioner i 2012, og ved inngangen til 2017 hadde Sveits 8 419 600 innbyggere.Navnet kommer fra kanton Schwyz, en av de tre områdene som i 1291 dannet det sveitsiske edsforbundet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 236 artikler: