Sveits’ geografi

Sveits er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa som grenser mot Frankrike i vest, Tyskland i nord, Liechtenstein og Østerrike i øst og Italia i sør.Sveits består av 26 delstater, kalt kantoner. Landet er lite, men svært sammensatt hva gjelder naturgrunnlag, språk og kultur. Det har likevel en sterk nasjonal enhet, og en høyt utviklet økonomi. Folkemengden i landet passerte åtte millioner i 2012, og ved inngangen til 2020 hadde Sveits 8 606 033 innbyggere.Navnet er avledet av navnet på kanton Schwyz, en av de tre skogbygdene som i 1291 dannet det sveitsiske edsforbundet. Hele artikkelen

Ny artikkel