Nordlandsasal, lite tre i rosefamilien, tilhører slekten asal, som ved hybridisering har dannet mange arter med forskjellig kromosomtall. Nordlandsasal blir 2–4 m høy, bladene har skår ca. 1/3 inn mot midtnerven, bladtennene er butte. Vokser på tørre steder. Nordlandsasal er en endemisk art som bare er funnet i Bindal i Nordland. Treet er rødlistet som sterkt truet og er fredet.