Blåfink, også kjent som blåbokfink, Fringilla teydea, fugleart i finkefamilien. 16-18 cm. Ligner bokfink, men hannen er blygrå i fargen. I tillegg er den tydelig større og nebbet er kraftigere enn hos bokfink. Forekommer utelukkende på to av Kanariøyene, Tenerife og Gran Canaria, der den hovedsaklig holder til i høyereliggende furuskogsområder, 1200 - 1800 moh. Blåfinken opptrer fortrinnsvis alene eller i små grupper på opptil 10 individer. Bestanden på Tenerife er livskraftig, og teller ca. 1000-2000 par. Bestanden på Gran Canaria er kritisk truet, og teller sannsynligvis rundt 100 individer i vill tilstand. Hver øy har sin egen underart, F. t. teydea på Tenerife og F. t. polatzeki på Gran Canaria.