Marinejegere av /Forsvaret. Gjengitt med tillatelse

marinejeger

Marinejegerne tilhører Marinejegerkommandoen, som er er Forsvarets maritime spesialstyrke.
Marinejeger av /Forsvaret. Gjengitt med tillatelse

Marinejeger er en marinejegeroperatør som er utdannet og trent for maritime spesialoperasjoner i Marinejegerkommandoen (MJK), og tilhører i Norge Sjøforsvaret og er Forsvarets maritime spesialstyrke.

Faktaboks

Uttale
marˈinejeger

Tradisjonelt var marinejegerne vernepliktige som etter opptaksprøver fikk starte på marinejegerkurs på Haakonsvern i Bergen hvor MJK har sin hovedbase. De som viste seg fysisk og psykisk skikket under seleksjon ble valgt ut til å avtjene førstegangstjenesten som marinejegere.

Marinejegerkurset og spesielt opptaket er i dag dokumentert som den hardeste seleksjonen blant alle verdens spesialstyrker. Grunnutdanningen som gjennomføres i Ramsund tar minimum to år før det kan gis en godkjenning for operativ skvadron og generell deltakelse i spesialoperasjoner. Det er åpnet opp for at alle kan søke opptak uavhengig av om verneplikten er avtjent.

Spesialoperasjoner er generelt av strategisk betydning eller er av politisk sensitiv art og deles inn i følgende 3 hovedgrupper:

  • Rekognosering eller SR (special recoinnasance) med overvåking og rapportering i ulike miljøer.
  • Innsats med anslag eller DA (direct action) med sprengning, sabotage og andre operasjoner som for eksempel kontraterror.
  • Militær assistanse eller MA (military assistance) med assistanse og støtte til andre nasjoners militære styrker.

Hovedoppgaver

Forsvarets jegerkommando i en RIB under operasjoner mot pirater i Adenbukta utenfor Somalia i 2009.
RIB Forsvaret. Gjengitt med tillatelse

MJKs hovedoppgaver er maritime spesialoperasjoner og marinejegernes tjeneste består i all hovedsak av trening for-, øving av- og gjennomføring av slike operasjoner. Marinejegerne skal mestre de fleste innsettingsmetoder innen alle tre elementene sjø, luft og land.

Tradisjonelt var oppdrag for resten av Sjøforsvaret, med overvåking og rapportering av skipstrafikk og annen aktivitet i kystfarvann, veldig sentralt. MJK benyttes i dag mer som en fellesressurs for hele Forsvaret selv om tilknyttningen til Sjøforsvaret opprettholdes.

For å ivareta ansvaret som Forsvarets maritime spesialstyrke på en helhetlig måte og kunne levere operativt i hele spekteret av maritime spesialoperasjoner samarbeider MJK tett med de øvrige maritime ressursene. Spesielt det maritime kontraterroroppdraget har økt i kompleksitet for MJK som system og er krevende for marinejegeroperatørene.

For å ivareta sikkerheten under bordingsoperasjoner har MJK etablert en ny type operatører som også gjennomgår opptak og seleksjon. Spesialbåtoperatørene har på 2000-tallet utviklet spesialbåtenheten i MJK til å bli verdensledende innen spesialbåtoperasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg