Marinejegere. Av /Forsvaret. Begrenset gjenbruk

marinejeger

Marinejegerne tilhører Marinejegerkommandoen, som er er Forsvarets maritime spesialstyrke.
Av /Forsvaret.

Artikkelstart

Marinejeger er en soldat som er utdannet og trent for maritime spesialoperasjoner. I Norge er marinejegerne Forsvarets maritime spesialstyrke og er organisert i Marinejegerkommandoen (MJK), som sammen med Forsvarets spesialkommando er underlagt Forsvarets spesialstyrker Stab (FSST) i Oslo. Fram til 1. januar 2014 var Marinejegerkommandoen en del av Sjøforsvaret.

Faktaboks

Uttale
marˈinejeger

Tradisjonelt var marinejegerne vernepliktige som etter opptaksprøver fikk starte på marinejegerkurs på Haakonsvern i Bergen hvor MJK har sin hovedbase. De som viste seg fysisk og psykisk skikket under seleksjon ble valgt ut til å avtjene førstegangstjenesten som marinejegere.

Marinejegerkurset, og spesielt opptaket, er blant de hardeste utvelgelsesprosessene for spesialstyrker i verden. Grunnutdanningen som gjennomføres på Haakonsvern og i Ramsund tar minimum to år før det kan gis en godkjenning for operativ skvadron og generell deltakelse i spesialoperasjoner. Det er åpnet opp for at alle kan søke opptak uavhengig av om de har avtjent verneplikt eller ikke.

Spesialstyrker er ansett som en strategisk ressurs, i den forstand at spesialoperasjoner er av strategisk betydning og dessuten ofte av politisk sensitiv natur. Operasjonene deles inn i følgende 3 hovedgrupper:

  • Rekognosering eller SR (special reconnaissance) med overvåking og rapportering i ulike miljøer.
  • Innsats med anslag eller DA (direct action) med sprengning, sabotasje og andre operasjoner som for eksempel kontraterror.
  • Militær assistanse eller MA (military assistance) med assistanse og støtte til andre nasjoners militære styrker.

Hovedoppgaver

Forsvarets jegerkommando i en RIB under operasjoner mot pirater i Adenbukta utenfor Somalia i 2009.
RIB
Forsvaret.

MJKs hovedoppgaver er maritime spesialoperasjoner og marinejegernes tjeneste består i all hovedsak av trening, øving og gjennomføring av slike operasjoner. Marinejegerne skal mestre de fleste innsettingsmetoder innen alle tre elementene sjø, luft og land.

Tradisjonelt var oppdrag for resten av Sjøforsvaret, med overvåking og rapportering av skipstrafikk og annen aktivitet i kystfarvann, veldig sentralt. MJK er i dag en fellesressurs for hele Forsvaret.

For å ivareta sikkerheten under bordingsoperasjoner har MJK etablert en ny type operatører som også gjennomgår opptak og seleksjon. Spesialbåtoperatørene har på 2000-tallet utviklet spesialbåtenheten i MJK til å bli verdensledende innen spesialbåtoperasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg