Fartøy, samlebegrep for skip og båter i alle størrelser, i utvidet betydning omfattes også luftfartøy.