Lettbåt, liten båt på fiskefartøy; ble tidligere brukt f.eks. til garnsetting.