Blindpassasjer, en som skjuler seg på et skip (eller fly) før avreisen for å slippe vekk fra stedet, for å slippe å betale billett eller av andre grunner. Når skipet er kommet i rom sjø og det er gått en tid, blir blindpassasjeren som regel nødt til å melde seg til skipsføreren. Han får da gjerne forpleining mot å arbeide. Regelmessig blir en blindpassasjer sendt tilbake til sitt hjemland; unntagelser har dog vært gjort for politiske flyktninger. I de senere år har statsløse blindpassasjerer vært et stort problem for skipsfarten; de nektes oppholdstillatelse i de fleste stater, og påfører rederiene store utgifter. En internasjonal konvensjon om blindpassasjerer ble inngått i Brussel 1957; den er ratifisert av Norge, men har hittil ikke fått alminnelig tilslutning.