Soldat er en person som tilhører krigsmakten, og betegner alle fra menig til øverste sjef. I vanlig språkbruk brukt om menig. I utvidet forstand brukes uttrykket om kjempende i en konflikt.