Lillestrøm - kommune

Lillestrøm er en norsk kommune som opprettes fra og med 1. januar 2020. Kommunen blir en del av Viken fylke.

Den nye kommunen blir til ved sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner.

Opprettelsen av Lillestrøm kommune er del av en landsomfattende kommunereform.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 ble det for første gang valgt representanter til kommunestyret i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm vil få 87 500 innbyggere og blir dermed Norges niende største kommune. Den ligger på Nedre Romerike, ved nordenden av Øyeren nordøst for Oslo. Lillestrøm omfatter områdene omkring Leiras, Nitelvas og Sagelvas nedre løp samt skogsåsene mellom disse (sørligste del av Romeriksåsene), videre områdene øst for Leira og vest for Nitelva (Gjelleråsområdet).

Natur

Berggrunnen i Lillestrøm består av gneis som danner småkuperte skogområder helt i øst, vest og nord. Gneisområdene rager opptil vel 300 meter over havet og tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. I de sentrale strøk omkring Nitelva og Leira finnes marin leire, sand og grus. Dette området ligger fra 101 (Nitelva) til 150 meter over havet.

Deler av de laveste områdene består av torvmyr der det er lite drenering, og de har lett for å bli satt under vann i vårflommen. Langs Glomma og Øyeren finnes oppdyrkede leir- og sandterrasser opp til den marine grense på 200 meter over havet. Landskapet er furet av bekker og utsatt for leirskred og flom.

I den østlige delen av dette lavlandet har Leira dannet store meandrer og mange steder kroksjøer. Også Glomma og Nitelva faller i dette området, Svellet, ut i Øyeren. Ved utløpet av Glomma og Nitelva i Øyeren har elven lagt opp flere flate sandholmer og nes som er svært ustabile og stadig skifter størrelse og form etter vannstand og strøm. Dette er Nordens største innsjødelta og tilhører Nordre Øyeren naturreservat. Deltaet har et unikt plante- og dyreliv, betydelige fiskeforekomster og mer enn 250 fuglearter.

For øvrig er de lavereliggende områdene i Lillestrøm kommune godt jordbruksland som i en viss utstrekning er brukt til utbyggingsformål, særlig i sørvest ved Kjeller og Skjetten. Landskapet er for en stor del preget av løsmasser som ble lagt igjen etter Romeriksbreen; blant annet bergertrinnet som kan studeres i Berger geopark.

Lillestrøm kommune har innlandsklima. Se også artikkelen Akershus' klima.

Bosetning

Bosetningen er vesentlig konsentrert til de søndre deler av kommunen, der 95 prosent av folkemengden bor i den sammenhengende bebyggelsen østover fra Oslo. Her ligger administrasjonssenteret Lillestrøm ved det vide deltaområdet mellom Nitelvas og Leiras nedre løp.

Næringsliv

Næringslivet i Lillestrøm kommune er meget allsidig, gjennom en kombinasjon av eldre, tradisjonsrik industri og utflyttet industri og engros- og lagervirksomhet fra Oslo. Betydelige statlige forskningsinstitusjoner på Kjeller. Næringslivet preges også av handel og andre servicefunksjoner for store deler av Romerike.

Både Lillestrøm og Strømmen var tidligere betydelige industrisentre. På Strømmens Værksted ble det bygd jernbanevogner, biler, busser og Strømmen-propellen til skip. Dessuten var det Strømmen Trævarefabrik, Sportsartikkelfabrikken Tarzan, Kjeller Flyfabrikk, Dynea og Tandbergs Radiofabrikk.

Viktigste bransje i dag er grafisk industri, verkstedindustri og kjemisk industri. Det meste av industrien er fortsatt lokalisert til området Strømmen-Lillestrøm-Kjeller.

Ved Lillestrøm ligger landets største utstillings- og messesenter, Norges Varemesse. På Hellerudsletta finnes også det store utstillingssenteret Exporama.

Jordbruket er av betydning i Lillestrøm kommune selv om næringen bare sysselsetter én prosent av yrkesbefolkningen. Gårdene i Skedsmo har størst gjennomsnittlig areal av kommunene her i landet.

Trass i at kommunen har et stort og variert lokalt næringsliv, arbeider over halvparten av yrkestakerne utenfor kommunen.

Samferdsel

Lillestrøm stasjon og Strømmen har jernbaneforbindelse med meget godt utbygd lokaltrafikktilbud til Oslo og Østlandet for øvrig. Fra Lillestrøm går to jernbaner nordover til Eidsvoll, Hovedbanenover Jessheim og Gardermobanen over Gardermoen, Kongsvingerbanen nordøstover langs Glomma, og to jernbaner til Oslo, Hovedbanen for lokaltogene Lillestrøm–Asker og Gardermobanen for flytoget og de regionale togforbindelsene via Romeriksporten.

Lillestrøm kommune har to hovedveiforbindelser med Oslo, E 6 gjennom nordre del av kommunen og riksvei 159 (Strømsveien) i sør, begge motorveier. Flere viktige tverrgående forbindelser, for eksempel riksvei 22 Gjelleråsen–Lillestrøm–Fet og riksvei 120 sørover til Rælingen/Enebakk og nordover forbi Skedsmokorset til Gjerdrum/Nannestad.

Lillestrøm er knutepunkt for busstrafikken på Romerike og for overgangen buss-tog. Nærheten til Oslo illustreres ved at de direkte togene gjennom Romeriksporten bare bruker 12 minutter til Oslo S.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg