Offisielt er det obligatorisk skole for alle i fem år i Laos. Barneskolen begynner når barna er 6 år. Etter 1986 har utdanningssystemet forandret seg i demokratisk retning, og i 1990 ble private skoler tillatt for å gi bedre mulighet for skolegang til flere. Den videregående skolen er todelt (3 + 3 år). I 2001 begynte 83 % av barna i barneskolen. Det er store regionale forskjeller. I byene går nesten alle på skolen, mens i fjellområdene går mindre enn en firedel i barneskolen. 32 % av den aktuelle aldersgruppen på landsbasis begynte i videregående skole. I 2001 var anslagsvis 35 % av den voksne befolkningen analfabeter.