Pathet Lao, laotisk nasjonalistbevegelse, grunnlagt 1951 under ledelse av prins Souphanouvong, kommunistisk dominert. Støttet av Vietminh kjempet Pathet Lao kontinuerlig mot regjeringsstyrkene, og overtok makten 1975. Pathet Laos politiske parti var Neo Lao Hak Sat (Laos' patriotiske front), som 1979 ble omdannet til en mindre politisk massebevegelse under navnet Laos-fronten for nasjonal gjenreisning.