Norges historie fram til 1050

Fagansvarlig

Leif Inge Ree Petersen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 155 artikler: