Gunnbjørn var ifølge Landnámabók en nordmann som omkring 870 skulle reise fra Norge til Island, ble drevet forbi Island av sterke stormer og oppdaget Gunnbjørnskjær (Gunnbjarnarsker), som trolig var noen øyer på østkysten av Grønland.