Hasting var en nordisk vikinghøvding. Han opptrådte sammen med danske vikinghøvdinger i 859–861 i Spania, Frankerriket og Italia, senere i England, hvor han satte seg fast i Kent. Han vendte tilbake til Frankerriket i 896.