Tord Gjelle Olavsson, islandsk høvding, sønnesønn av Aud den dyptenkte, bodde på Hvammr i Dalir på Vest-Island og omtales i Landnámabók som en av de mektigste høvdinger på Island omkring 930. Det skal ha eksistert en særskilt saga om ham; men den finnes ikke lenger. – Tord skal være opphavsmann til inndelingen av landet i fjerdinger, hver med sin egen domstol, vedtatt på Alltinget i 964.