Naddodd, midten av 800-tallet, ifølge islandsk tradisjon (Sturla Tordarsons Landnáma-versjon) en norsk viking som sammen med sine feller ble slått ut av kurs på vei til Færøyene. Slik fant de «vest i havet ... et stort land» som de kalte «Snöland», det senere Island. Sturla refererer til Sæmund Frode som kilde.