Harald Hildetann, sagnkonge på 500- eller 600-tallet, erobret ifølge sagnet Danmark og falt i Bråvallaslaget mot den svenske kong Ring. Tilnavnet Hildetann ('stridstann') skal ha sammenheng med at han mistet to fortenner i et slag.