Ketilbjørn Ketilsson den gamle, landnåmsmann, dattersønn av jarlen Håkon Grjotgardsson. Han skal omkring 900 ha dratt fra Namdalen til Island, hvor han tok land på Mosfell i Grimsness, øst for Þingvallavatn. Han var så rik, står det i Landnámabok, at ha bad sønnene sine slå tverrbjelker av sølv i hovet på gården. De ville ikke, og da fikk han treller til å gjemme bort sølvet, hvoretter han drepte trellene. – Ketilbjørn Ketilsson er stamfar til store slekter og mange kjente menn på Island.