Ring Dagsson, begynnelsen av 1000-tallet, ifølge sagaene norsk småkonge på Hedemarken omkring 1015. Planla opprør mot Olav Haraldsson sammen med de øvrige småkongene på Opplandene. Måtte forlate landet og drog til Sverige.