Eldueid, gammelt navn på det nåværende Namdalseid, Nord-Trøndelag. Omtalt flere ganger i Snorres kongesagaer.