Rodulv var en nordisk konge. Han er nevnt hos Jordanes i forbindelse med en rekke stammenavn. Det fremgår ikke klart om han skal ha vært konge over alle de nevnte stammer eller bare noen av dem. Jordanes sier at han søkte tilflukt hos Theoderik den store i Italia.