Sigurd, engelsk biskop. Etter sagatradisjonen fulgte han Olav Tryggvason til Norge 995 for å bistå ham med å kristne nordmennene, og drog etter kongens død til Sverige, hvor han fortsatte sin misjonsvirksomhet.