Sigtrygg Gale, norsk-irsk konge i Dublin og York. Gjenerobret 917 Dublin, som var blitt tatt av irene 902. Han overlot styret i Dublin til sin sønn Olav Kvaran (Cúaráin) og ble 921 konge i York etter kong Ragnvalds død. Ektet 924 en søster av den engelske konge Athelstan.