Ari Másson, også kjent som Are Mårsson, islandsk høvding fra annen halvdel av 900-tallet. Ifølge den islandske Landnámabók ble Ari (ca. 980) drevet av storm til et land, Hvitramannaland eller Irland det store, som kan ha vært østkysten av Nord-Amerika.