Slaget i Hafrsfjorden

«Harald og hans motstandere møtes i Hafrsfjord», tegning av Erik Werenskiold til Heimskringla-utgaven fra 1899.

Sverd i fjell
Fritz Røeds monument over slaget ved Hafrsfjord, Sverd i fjell (1980-83)
Av .

Slaget i Hafrsfjorden stod sørvest for Stavanger en gang på slutten av 800-tallet. Her vant Harald Hårfagre over småkonger og høvdinger fra Agder og Viken, som hadde alliert seg med krigere fra Danmark.

Slaget er skildret i et velkjent kvad, Haraldskvæði av Torbjørn Hornklove eller Tjodolv fra Kvine. Kvadet nevner to av Haralds motstandere i slaget ved deres økenavn: Kjotve (Tjukken) og Haklang (Langhaken).

Hafrsfjorden er kjent i norsk historie som arena for den store sluttstriden mellom Harald Hårfagre og vikingkongene. Tradisjonelt har det blitt regnet som slaget der Norge ble samlet til ett rike. Riket Harald samlet, var imidlertid ikke alt det som i dag er Norge, men et område på Sør-Vestlandet. Rollen hans som rikssamler ble ikke etablert før med historieskrivingen på 1100-tallet, altså 300 år etter at slaget stod. Det er derfor usikkert hvor stor betydning slaget faktisk hadde.

Datering

Ifølge den islandske historikeren Are Frode stod slaget i 872. Halvdan Koht mente derimot å kunne påvise at årstallet måtte ligge nærmere år 900. Dette kom han fram til, først og fremst ved hjelp av generasjonstelling hvor han opererte med tre generasjoner for hvert århundre. Ved å tilbakeføre fra relativt sikre dateringer av enkelte kongers, jarlers og islandske stormenns dødsår til Haralds tid, mente han å kunne plassere slaget til tiden rundt århundreskiftet. Innvendinger mot Kohts kronologi har vært fremsatt av blant annet Johan Schreiner og Ólafia Einarsdóttir, som har satt tidspunktet for slaget ved Hafrsfjord til en gang i 880-årene.

Navnet

Første ledd i navnet Hafrsfjorden blir regnet for å komme av det norrøne hafr, som betyr bukk, og som har blitt brukt som navn på et skjær ved fjordens innløp. Fjorden skulle da ha navn etter det skjæret som nå heter Presteskjær, men som kan ha hatt et eldre navn, Hafr.

Slaget

Harald Hårfagre
Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord. Maleri av Ole Peter Hansen Balling (1823–1906) i 1870.
Av /Nasjonalmuseet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for slaget i Hafrsfjord kan ha vært kontrollen over ferdselen fra Sør-Vestlandet til Kaupang i Viken, og videre til Hedeby i Danmark. Handelen mellom Nord-Norge, Kaupang i Vestfold, og videre til Europa, hadde pågått i lang tid før Haralds kongedømme, men var sårbar for angrep. Harald Hårfagres etablering av en sterkere kontroll langs Vestlandskysten og samarbeidet med høvdinger i Trøndelag og Hålogaland, kan ha fremmet handelen og gitt store inntekter.

Viken, der handelsstedet Kaupang lå, hadde lenge vært under den danske kongens kontroll, men fra omkring 860 synes den danske kongemakten å ha bli svekket. Dermed kan det ha oppstått en rivalisering om makten mellom de to viktige regionene på Sør-Vestlandet og i Viken. Det er derfor nærliggende å tenke seg at slaget i Hafrsfjord kan ha åpnet handelsveien mot Kaupang og videre til Hedeby.

Harald Hårfagres ekspansjon hadde destabilisert den eksisterende maktbalansen i Norge. Dermed følte også vikingrikene på vesterhavsøyene og i Irland seg truet. Mye av handelen som gikk via Isle of Man og Dublin til Norden via Orknøyene, endte opp akkurat omkring Nord-Jæren og Stavanger-halvøya, og dette området kontrollerte Harald. Det var dette militære senteret Haralds fiender måtte ta kontrollen over om de skulle hindre ham i å ekspandere østover forbi Lindesnes og vestover til Orknøyene, Hebridene og muligens helt til Irland.

Deltakere

Slaget i Hafrsfjord er det mest kjente av alle slag Harald deltok i. Kildene til slaget i er i hovedsak Haraldskvadet og Harald Hårfagres saga i Snorres Heimskringla. Hvem som kjempet i slaget på Haralds side, oppgis ikke direkte i noen av dem, men Snorre forteller at Harald tidligere hadde alliert seg med den trønderske ladejarlen Håkon Grjotgardsson. Det er derfor sannsynlig at det var trøndere blant Haralds krigere.

Fiendeflåten ble ifølge Haraldskvadet ledet av en høvding kalt Kjøtve den rike. Haraldskvadet nevner også en annen motstander kalt Haklang. Snorre forteller at Haralds motstandere var «horder og ryger, egder og teler», altså folk fra Hordaland, Rogaland, Agder og Telemark. Særlig navnet Haklang har vekt interesse, siden det er en runesteinJylland som minnes en person med dette navnet og som er datert fra omtrent denne tiden. Angriperne østfra ser dermed ut til å ha kommet fra Agder, Viken og Jylland.

Det er foreslått av enkelte moderne historikere at den mektige Dublin-kongen Olav Hvite fra Irland var med som en av Haralds motstandere. Olav reiste fra Irland rundt 871 med en stor flåte, og det er mulig at han skulle delta i kampen mot Harald. Hvis Olav Hvite var med, må også han bli regnet blant lederne.

Slaget

Ifølge Haraldskvadet kom Haralds motstandere østfra. Snorre forteller at da Harald fikk vite at motstanderne var på vei, samlet han sin egen hær. Motstanderne skal ha møtt hverandre ved Jæren og seilt inn til Hafrsfjord, der Harald i henhold til Snorres beretning allerede lå og ventet.

Slaget blir malende beskrevet av Torbjørn Hornklove i Haraldskvadet:

Berserker remjet

Der kampen raste

Ulvhedner hylte

Og jernvåpen skalv

Snorre forteller at kampen ble lang og hard, men at Harald stod tilbake som seierherre. Tore Haklang falt, mens Kjøtve den rike var blant dem som flyktet.

Ut ifra skaldekvad og beretninger kan vi anta at slaget hadde kostet over 2000 krigere livet.

Betydning

Etter seieren underla Harald seg Sør-Vestlandet. Selv om Haralds rike var mindre enn dagens Norge, var det et betydelig område. Han drev aktiv utenrikspolitikk og var anerkjent av alle de store rikene rundt Nordsjøen. Hans yngste sønn, Håkon, ble fostret opp av den engelske kong Ethelstan, og den eldste, Eirik Blodøks, ble gift med Gunnhild, datter av Jelling-kongen Gorm den gamle.

Monument

Ved Møllebukta innerst i den nordøstre delen av Hafrsfjorden står Fritz Røeds monument over slaget, Sverd i fjell (1980–1983).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg