Dag Ringsson, 1000-tallet, norsk høvding fra Opplandene, angivelig slektning av Olav den hellige. Han fulgte Olav til slaget på Stiklestad. Ifølge Snorre skal han først ha nådd frem med sin del av hæren etter at Olav var falt, men tok kampen opp likevel («Dagsriden»).