Øystein Orre, norsk stormann, sønn av Torberg Arnesson av arnmødlingætten. Fulgte Harald Hardråde på hærferden til England 1066 og ledet ifølge sagaene vaktstyrken som lå igjen ved flåten mens kongen marsjerte mot York. Ilte Harald til unnsetning ved Stamford Bridge, men nådde først frem etter kongens fall. Øystein skal likevel ha kastet seg inn i kampen («Orre-ria») og blitt hugd ned med de fleste av sine menn.