Bruse Sigurdsson, jarl på Orknøyene, søkte kong Olav Haraldssons hjelp da han lå i arvestrid med sine brødre, og bidrog derved til at norske konger fikk herredømme over Orknøyene.