Syllingar, det norrøne navnet på den engelske øygryppa Scilly Isles. I følge Snorre holdt Olav Tryggvason til på Syllingene i lengre tid mens han for i viking. Her skal han også ha blitt døpt.