Arinbjørn herse, høvding fra Firdafylke. Sluttet seg til kong Eirik Blodøks og ble fosterfar for dennes sønn Harald (Gråfell). Arinbjørn var med Harald på hærferden til Jylland 969, hvor begge falt i slaget ved Hals. Hans venn, den islandske skalden Egill Skalla-Grímsson, har etterlatt et vakkert minnekvad om ham, Arinbjarnarkvida.