Gamle Eiriksson, eldste sønn av kong Eirik Blodøks og dronning Gunnhild, oppkalt etter Gunnhilds far, danekongen Gorm (den) gamle. Han ledet i de første årene etter farens død Eirikssønnenes kamp mot Håkon Adalsteinsfostre, falt i slaget på Rastarkalv, Frei på Nordmøre.