Nessekonge var i Norge i eldre tid et spottenavn på småkonge som ikke hadde mer land enn et nes å styre over. I nyere tid var nessekonge hyppig brukt betegnelse på de mektige nordlandske handelsmennene på slutten av 1700-tallet.