Håndvåpen er våpen som bæres av én enkelt person og som betjenes med hendene. Betegnelsen «håndvåpen» innbefatter blankvåpen, for eksempel hugg- og stikkvåpen som kniv og øks, samt håndskytevåpen som pistol eller gevær.Lette, bærbare rakettvåpen regnes ikke som håndvåpen.. Hele artikkelen

Ny artikkel