Håndvåpen

Håndvåpen, våpen som bæres av en enkelt person og betjenes med hånden. Omfatter blanke våpen (hugg- og stikkvåpen) og ildvåpen for utskyting av prosjektiler ved hjelp av drivladning, se håndskytevåpen. Lette, bærbare rakettvåpen ansees ikke som håndvåpen.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Askild Antonsen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 134 artikler: