Muskett, håndskytevåpen med luntelås, hjullås eller flintelås. Under avfyring støttet mot en muskett-gaffel, forkett, som skytteren førte med seg. Vekt omkring 6–7 kg, kaliber l8–22,5 mm; skjøt prosjektiler på ca. 50 g omkring 200 m. Brukt på 1500–1700-tallet.