Enhetsgevær, standardgevær i det norske forsvaret, se AG 3.