Bulldogg, populært navn på grovkalibret revolver med kort løp. Den første modellen av en kompakt revolver egnet til å bæres skjult i frakkelommen ble utviklet av det britiske firmaet Philip Webley & Son i 1872. Modellen ble raskt populær og ble i de påfølgende tiår kopiert av våpenprodusenter i flere europeiske land og i USA.