Ladning, (mil.). Den kruttmengde som går med til å skyte et prosjektil ut av et skytevåpen. Størrelsen blir avpasset etter den utgangshastighet prosjektilet skal ha, sammenholdt med det trykk skytset tåler. Ladningen blir anbrakt i ladningsrommet (bakerste del av røret), enten i en karduspose (av papir, tøy eller krutt) eller i en metallhylse. Kardus ble først brukt i forladeskyts, dernest i eldre bakladeskyts, og blir fortsatt brukt ved skyts med stort kaliber. Hylseladning blir brukt i mer moderne skyts, særlig av de midlere og mindre kalibre (under 15,5 cm). Patron, hvor prosjektil og hylse med ladninger er presset sammen, blir vanligvis brukt i våpen hvor det kreves stor ildhastighet.