Haglgevær, jaktvåpen for mindre vilt opptil rådyr og gaupe. Kort rekkevidde, forsvarlig hold 25–35 m. Produseres som enløpet eller dobbeltløpet (side by side eller over og under) og sammen med rifleløp som drilling eller kombinasjonsvåpen (bockbüchs). Se jakt.