Sten gun, britisk luftkjølt maskinpistol, kaliber 9 mm, konstruert og massefabrikkert i Storbritannia under den annen verdenskrig for å møte mangelen på kortholds automatvåpen. Våpenet var så enkelt at det kunne fremstilles i alminnelige mekaniske verksteder. Ved krigens slutt fantes 6 forskjellige typer, alle med samme mekanisme. 3 mill. sten guns ble brukt av de allierte styrker under krigen, foruten at motstandsbevegelsene i flere land ble forsynt med store mengder av dem. Et motorverksted i Norge laget under krigen 900–1000 sten guns illegalt.